WAT IS GEZONDHEID?


Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Gezondheid is niet langer gelijk aan de afwezigheid van ziekte. Machteld Huber definieert het begrip opnieuw en noemt het ‘positieve gezondheid’:

“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, tegen de achtergrond van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” Bekijk de visie van Machteld Huber op haar website.

Gezondheid en Gedrag

Gezondheid gaat ook over zingeving en geluk en over meedoen in de samenleving. De visie  ‘Van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG)’  gaat eveneens uit van een integrale en activerende benadering van gezondheid. Om bewoners en professionals te stimuleren meer in termen van gezondheid en gedrag te gaan denken en doen, heeft het Big Move instituut de zogenoemde GG-methodiek ontwikkeld. Samen Gezond in Deventer werkt vanuit de filosofie van positieve gezondheid en brengt in GG-aanpak in de praktijk in het project Gezondheid en Gedrag.

Gezondheid en gedrag

“Gezondheid is aanpassingsvermogen.”

KOM IN CONTACT MET HET NETWERK

Het Netwerk Samen Gezond in Deventer is constant in beweging. Wilt u een bijdrage leveren of wilt u meer informatie?