Projectbeschrijving:

Voorstad Beweegt is een vierjarig programma in de wijk Voorstad waarin samen met bewoners wordt gewerkt aan gezondheid en een gezonde omgeving. Het programma werkt volgens een zogenaamde community-aanpak. Participatie van inwoners, aansluiten bij wat er al is, sociale netwerken benutten en een positieve benadering van gezondheid zijn kernelementen.

Er is gestart met een verkenning van de wijk. Zeven groepsgesprekken met bewoners en interviews met ruim dertig professionals vormen samen met gegevens uit het Deventer bewonersonderzoek en de GGD Gezondheidsmonitor een ‘startfoto’ [pdf]. Intussen nemen bewoners zelf het initiatief tot gezonde activiteiten: een beweeggroep bij ‘t Gat, moeders van basisschool de Paladijn die een theatervoorstelling maakten en een buurtfeestje organiseerden, moeders en dochters die samen aan Zumba doen en ruim zestig kinderen die aan naschoolse activiteiten van Voorstad Kids meedoen. Het borrelt en bruist in Voorstad.
Begin 2017 is een volgende ronde groepsgesprekken gepland, dit keer vooral met ouderen.

Fonds NutsOhra financiert dit programma.

Resultaat:

Met Voorstad Beweegt willen we bereiken dat de ervaren gezondheid van de bewoners verbetert en dat de gezondheidsachterstand in deze wijk en buurten afneemt. Het programma wordt begeleid door evaluatieonderzoek van GGD IJsselland in samenwerking met Wageningen Universiteit.

Bekijk ook eens onze filmpjes:

Het Diner
https://vimeo.com/215201701

De Bewegende Adelaar
https://vimeo.com/215202142

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

WIJDeventer, Villa Voorstad, basisscholen de Paladijn, de Windroos en de Kleine Planeet, Wageningen Universiteit.

Dansen in Voorstand Gezond in Deventer
Zumba Gezond in Deventer
Vrouwen communiceren in Voorstad
Trainen in Voorstad in Deventer
Vrouw in Voorstad Gezond in Deventer
Gezonde voeding in Deventer
Inwoners in de wijk Voorstad in Deventer
Vrouwen communiceren in Voorstad Deventer