VITALITEIT WERKNEMERS

Projectbeschrijving:

In Vitaliteit werknemers werken Sportbedrijf Deventer en GGD IJsselland samen met een aantal partners en bedrijven aan een integraal programma dat bedrijven handvatten biedt om te werken aan de BRAVO-gezondheidsthema’s Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning. Het programma bestaat uit een vitale menu- en ingrediëntenkaart voor werknemers, waaruit bedrijven kunnen kiezen. De menukaart bevat het aanbod en de mogelijkheden van de verschillende partners op de genoemde thema’s.
De adviseur ‘vitaliteit werknemers’ stemt met het bedrijf af waar de behoefte en vragen liggen. Hiervoor wordt eerst vaak een inventarisatie binnen het bedrijf gedaan. Vervolgens kunnen maatwerk-aanbod en de uiteindelijke uitrol onderling afgestemd. Werknemers overwinnen barrières om met hun gezondheid aan de slag te gaan. Ze krijgen praktische tips om actief te gaan werken aan een gezonde leefstijl op de BRAVO-thema’s.

Resultaat:

  • Het realiseren van bedrijfsgezondheidsbeleid bij minimaal 5 Deventer bedrijven op tenminste twee thema’s. Bedrijven hebben in hun beleid deze twee gezonde thema’s opgenomen.
  • Bij de deelnemende bedrijven zijn de BRAVO-thema’s opgenomen in het meerjarenbeleid van de organisatie, waardoor structureel financiële middelen beschikbaar zijn om deze thema’s te realiseren.
  • Een stijging van 10% van het aantal deelnemende medewerkers ten opzichte van de start van de interventie.
Vitaliteit werknemers