BLIJF ACTIEF BIJ DE SPORTVERENIGING (BAS)


Projectbeschrijving:

Blijf Actief bij de Sportvereniging (BAS). Deze leefstijlinterventie is gericht op mensen met geheugenproblemen/dementie die nog thuis wonen.

In 2015 is DOET (Deventer Oefenprogramma Thuiswonenden) gestart. Dit programma richt zich op thuiswonende mensen met geheugenproblemen/dementie. De deelnemende ouderen willen graag werken aan een gezonde levensstijl om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. DOET biedt passende beweegactiviteiten en voedingsadviezen onder professionele begeleiding.

Via BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging) wordt deze aanpak voortgezet en de duurzaamheid van de leefstijlverandering geborgd. Na afloop van DOET, vanaf september 2016, kunnen DOET-deelnemers lid worden van sv Helios en krijgen zij twee keer per week BAS aangeboden. Bewegen/trainen is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van BAS. Daarnaast kan BAS worden uitgebreid met bijvoorbeeld sociale en creatieve elementen.

Resultaat:

Oud-deelnemers van DOET stromen door naar BAS zodat ze een gezonde leefstijl behouden. Ze participeren in de wijk en houden contact met lotgenoten. Hun mantelzorgers zijn bovendien twee keer per week een ochtend vrij van hun zorgtaken. Preventie zorgt ervoor dat de doelgroep langer veilig thuis kan blijven wonen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Solis, sv Helios, Stichting Ijssellandschap.

Samen actief Gezondheid Deventer
Ouderen dementie levensstijl