WAT DOET HET NETWERK?

Samen Gezond in Deventer maakt initiatieven mogelijk waardoor burgers meer grip op hun gezondheid krijgen.

Partners in het netwerk werken samen en leveren elk op hun eigen manier en met hun eigen expertise een bijdrage. Ze brengen activiteiten tot stand in samenwerking met de doelgroep. Hier werken professionals samen in de uitvoering en sluiten ze aan bij wat de vraag is en wat past.

Het netwerk initieert, ondersteunt en coördineert. Organisaties en professionals weten elkaar beter te vinden, omdat ze elkaar nu kennen. Ze pakken samen nieuwe activiteiten op. Er worden verbindingen gelegd tussen bestaande en nieuwe activiteiten en waar nodig middelen gegenereerd om extra inzet te kunnen doen.

Lokale projecten

Het netwerk is een optelsom van lokale projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan de gezondheid van de bevolking. Door de gedeelde visie, de samenwerking en het onderlinge contact wordt deze optelsom van projecten méér dan de losse samenstellende delen. Aparte druppels vloeien als het ware samen tot een stroom van activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan ‘Gezonde Scholen of aan ‘Rivierenwijk in beweging’, waar eerste lijn, sport- en welzijnsorganisaties samenwerken vanuit het Gezondheidscentrum. En zowel in Schalkhaar als Diepenveen zijn activiteiten die de gezondheid van kinderen bevorderen, bijvoorbeeld door overgewicht tegen te gaan.

buurtsportvereniging-voorstad

“De optelsom is zoveel meer dan de losse delen.”

BENIEUWD NAAR DE PROJECTEN VAN HET NETWERK?

Selecteer op basis van de sporen, lopende of aflopende projecten of de wijk.