Vanaf 4 maart t/m 18 april 2019 is het mogelijk om (opnieuw) een aanvraag indienen voor extra ondersteuning bij het toewerken naar een Gezonde School, via www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.

Tot en met 2020 krijgen elk schooljaar maximaal 550 schoollocaties het ondersteuningsaanbod Gezonde School van € 3000 toegekend. De aanvraag kost 5 minuten. Het budget voor ondersteuning is beperkt. Bij overschrijving vindt daarom toekenning plaats aan de hand van een aantal toekenningscriteria. Scholen die kiezen voor het thema Voeding (budget vanuit Jong leren Eten) wordt (bijna) altijd toegekend.

Met de gemeente Deventer is afgesproken dat scholen die niet in aanmerking komen voor bovenstaande ondersteuningsaanbod, wel ondersteuning kunnen ontvangen vanuit GGD IJsselland of Sportbedrijf Deventer. De financiële ondersteuning zit hier echter niet aan verbonden.

Voor meer informatie of het aanvragen van ondersteuningsuren, neem contact op met Wietske Huismans of Sjors Lommerts. Of neem een kijkje op de website van de Gezonde School.