VROEG ERBIJ

Projectbeschrijving:

Vroeg Erbij wil kinderen een optimale start bieden door verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidszorg beter te laten samenwerken. Preventie of vroegsignalering van zorgwekkende opgroei- en opvoedomstandigheden wordt dan beter mogelijk. De basis van Vroeg Erbij is een ketenmodel dat loopt van tien maanden voor de geboorte tot en met de eerste periode erna.

Uitgangspunten van ‘Vroeg Erbij’: vroege preventie en interventie lonen, samenwerking en scholing zijn van belang. Ga uit van kind en gezin, kijk wat dit gezin nodig heeft om een goede start te maken. Vroeg signaleren van psychosociale problematiek en vroeg interveniëren in zwangerschap en kraamtijd zijn kansen. Dit betekent:

  • Aandacht voor preconceptiezorg;
  • Oog voor psychosociale factoren als leefstijl en opgroei-omstandigheden voor het kind tijdens de zwangerschap;
  • Een betere en soepelere informatie-uitwisseling tussen verloskundige/gynaecoloog, kraamverzorgende en de JGZ (jeugdverpleegkundige);
  • Steun en hulp waar nodig tijdens de zwangerschap;
  • Een sterkere ketensamenwerking met professionals die deze hulp kunnen bieden (MEE, BJZ, GGZ, AMW etc.).

Vroeg Erbij bestaat uit vier onderdelen:

  • Een door de moeder zelf in te vullen vragenlijst rond ongunstige opgroeifactoren, waaronder risicofactoren kindermishandeling (ALPHA-NL) tijdens de 20e week van de zwangerschap;
  • Voorlichting en begeleiding door de JGZ tijdens de zwangerschap;
  • Checklist vroegsignalering van TNO in het protocol van de kraamverzorgenden;
  • Ketensamenwerking verbreden naar -9 maanden.

Resultaat:

De onderdelen van de aanpak ‘Vroeg Erbij’ zijn geïmplementeerd.
Ketensamenwerking voor de geboorte is tot stand gekomen en werkt naar tevredenheid van ouders en samenwerkingspartners.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voedingscentrum, Gezonde Sportkantine

Baby Vroeg Erbij