TRIPLE P

Projectbeschrijving:

De oudercursus Triple P voor tieners ondersteunt bij het opvoeden. De uitdaging voor ouders is om thuis een omgeving te bieden waarin tieners worden begeleid en ondersteund zodat ze onafhankelijke, goed aangepaste jonge volwassenen worden. Opvattingen en wensen van de tieners en hun ouders kunnen van elkaar verschillen. Triple P kan helpen bij het vinden van nieuwe manieren van omgaan met conflicten.
Er is niet één manier van opvoeden zaligmakend, er zijn verschillende denkbeelden over hoe ouders hun tiener kunnen opvoeden. Uiteindelijk ontwikkelt elke ouder een eigen aanpak om het gedrag van een tiener te hanteren. Tiener-Triple P heeft veel ouders geholpen. De cursus kan nuttige ideeën meegeven rond de uitdagingen die samengaan met het opvoeden van tieners. Klik hier voor meer informatie over Triple P in Nederland.

Resultaat:

Tiener Triple P leert ouders hoe ze emotionele zelfregulatie kunnen bevorderen. Tiener Triple P leert ouders de sociale vaardigheden van hun tiener te ontwikkelen die hij/zij nodig heeft om met anderen op te kunnen schieten en om succes te hebben op school en in de maatschappij. Als deze vaardigheden eenmaal zijn verworven, bevordert dit de harmonie in het gezin. Er zijn minder conflicten tussen ouders en tieners, positieve relaties met leeftijdsgenoten worden gestimuleerd. De tiener zal zowel op school als in de maatschappij gemakkelijker succeservaringen opdoen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Pactum, De Kern, MEE IJsseloevers