PREVENTIEVE TANDZORG KINDEREN

Projectbeschrijving:

Het project richt zich op twee verschillende doelgroepen binnen de kinder- en jeugdtandheelkunde: jonge patiënten met angst voor de tandarts en kinderen die niet bij de tandarts komen.

Voor de eerste groep probeert men belastende (narcose)behandelingen te voorkomen door de tandheelkundige zorg in het Deventer verzorgingsgebied anders in te richten. Doorverwijzing naar de kaakchirurg in het Deventer Ziekenhuis of naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in Zwolle levert vaak lange wachttijden op. Door een intensieve samenwerking en afstemming (denk aan scholing, protocollen), verschuift de onderlinge taakverdeling in het voordeel van de patiënt: die wordt sneller geholpen.

Kinderen die de tandarts niet bezoeken, probeert het project te bereiken via ‘Gewoon Gaaf’ op scholen, een bewustwordingsproject van het Ivoren Kruis. ‘Gewoon Gaaf’ zou op minimaal 15 van de 45 scholen moeten gaan lopen. Behalve dit scholenproject, worden zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, consultatiebureaus en huisartsen geïnformeerd over de manier waarop zij kunnen signaleren dat kinderen de tandarts niet bezoeken. Foldermateriaal en verwijsbrochures worden ontwikkeld. Kijk hier voor meer informatie.

Resultaat:

Na drie jaar wil ‘Preventieve Tandzorg Deventer’ een hogere alertheid op het ontstaan van gebitsproblemen bij kinderen hebben bewerkstelligd. Met name kinderen uit sociaal zwakkere milieus zijn dan hun mond beter gaan verzorgen en bezoeken de tandarts. In diezelfde tijd is een goed functionerende verwijsmogelijkheid voor kinder- en jeugdtandheelkunde opgezet. Een nauwe samenwerking tussen de tandartsen onderling en met de kaakchirurgen uit het Deventer Ziekenhuis en het CBT Zwolle is daarbij cruciaal.

Bij aanvang van het project wordt uitgegaan van het belang voor de lange termijn en daarom zet de organisatie zich expliciet in voor continuïteit, ook na de projectperiode.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hagenbeek Tandartsen, Tandartsen in de Kring Deventer, Kaakchirurgen Deventer Ziekenhuis, Centrum Bijzondere Tandheelkunde Zwolle.

Preventieve Tandzorg Kinderen_deventer