Op zoek naar zin

Projectbeschrijving:

‘Op zoek naar zin’ is een cursus voor ouderen vanaf ongeveer 55 jaar. In deze cursus wordt gewerkt met het eigen levensverhaal. De mensen worden uitgenodigd om herinneringen uit hun leven op te halen, daarover te vertellen en ze creatief uit te beelden. Hierdoor voelen zij zich gezien en gehoord. Het helpt hen zichzelf te waarderen en te ervaren dat zij iemand zijn met een eigen identiteit.
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1,5 uur met verschillende werkvormen, bijvoorbeeld vertellen, tekenen, knippen, steen verven, geurzakje maken. Onderwerpen zijn: je eigen naam, geuren van vroeger, eten en drinken, de eigen wortels, huizen waar je woonde, handen, mijlpalen, identiteit.
De leider zorgt voor een gezellige sfeer. Er kunnen 6 tot 8 mensen per cursus deelnemen.

Janny Elzinga was senior psychiatrisch verpleegkundige bij Dimence, afdeling ouderen. Ze is op het idee gekomen door haar positieve ervaringen met deze cursus , die zij gedurende 8 jaren gaf aan ouderen bij Dimence. In 2016 ontving zij hiervoor de “Dimence Nursing Award”.

Resultaat:

Janny merkt na enkele lessen al positieve effecten bij haar cursisten. Ze vertellen haar: ‘we worden blij van de bijeenkomsten’ en ‘we voelen ons minder eenzaam’. Ze vragen ook om een vervolg in het volgende seizoen.
Volgens de organisator krijgen deelnemers zicht op de rode draad in hun leven door terug te blikken op gebeurtenissen uit het voorbije leven. Het vertellen over en verbeelden van herinneringen uit hun eigen levensverhaal kan helpen om het eigen verhaal beter te begrijpen. Dat gebeurt in de cursus in wisselwerking met de andere deelnemers in de groep. Het helpt hen zichzelf te waarderen en te ervaren dat zij iemand zijn met een eigen identiteit. En wanneer men zich kan verzoenen met het eigen levensverhaal met alle mooie en moeilijke kanten, kan men in het hier en nu leven en de toekomst op een positieve manier vormgeven.

Contacteer Janny Elzinga voor meer informatie via janny.elzing@kpnmail.nl