ONDERZOEK OVERGEWICHT-INTERVENTIES

Projectomschrijving

Onderzoek naar werkzame elementen in overgewicht-interventies voor kinderen/jongeren in Deventer

In de gemeente Deventer zijn verschillende multidisciplinaire interventies uitgevoerd met als doel overgewicht en/of obesitas bij kinderen en jongeren te verminderen. Om de werkzame elementen van deze interventies voor kinderen/jongeren en/of hun ouders in kaart te brengen, is een evaluatie naar deze interventies, te weten I-Slim, LEF en Team Vijf uitgevoerd.

Dit onderzoek dient als leidraad voor de gemeente Deventer en zorgverzekeraar ENO om samen met de betrokken professionals tot een afgestemde aanpak van overgewicht/obesitas bij kinderen/jongeren te komen. In het onderzoek stonden de werkzame elementen van de interventies centraal: wat zijn de succesfactoren in de aanpak van overgewicht bij deze groepen?
Het onderzoek is uitgevoerd door GGD IJsselland en Saxion Hogeschool.

Het onderzoek probeert de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat is de huidige wetenschappelijke kennis over effecten van interventies bij kinderen met overgewicht?
  • Welke doelen hebben de interventies? In hoeverre zijn deze doelen onder te brengen bij (werkzame) determinanten?
  • Hoe hebben de projectleiders en de deelnemers het proces en de effectiviteit van de interventies ervaren?
  • In hoeverre zorgen de interventies voor gedragsverandering?
  • Welke kwantitatieve uitkomstmaten laten verbetering zien na het realiseren van een multidisciplinair programma?

Resultaat:

Een afgestemd (vervolg)programma waarin de aanbevelingen uit het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksdeel worden geborgd. Dit vervolgprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht zal in januari 2017 voor een periode van drie jaar als pilot van start gaan. Deze pilot wordt geëvalueerd. De programma’s hanteren een gestandaardiseerde en onderling vergelijkbare manier van monitoring, zodat de effecten beter te onderzoeken en te vergelijken zijn.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Paramedisch Centrum De Spil en Fysiotherapiepraktijk De Vijfhoek.

Onderzoek overgewicht interventies
Sporten onderwijs onderzoek overgewicht
Jongeren gezondheid fysiek
Meiden boxen GGD
Deventer klas fruit gezond eten
Jongen gezond deventer