Projectbeschrijving:

Kindcentrum Schalkhaar wil activiteiten die gezond gedrag bij kinderen stimuleren verbinden, door  een gezamenlijk aanbod te bieden waarbij het huidige onderscheid tussen Brede School en buitenschoolse opvang wegvalt. Dit sluit aan de visie van de gemeente Deventer en de Deventer scholenvisie met o.a. de notities:
–     ‘Van wieg tot werk’
–     ‘Het normale leven versterken’
–     ‘Burgerinitiatieven’
–      Kansen voor de ‘kanteling leerplicht’
–     ‘Vertrouwen in talent en in elkaar’

Samenwerking en ontschotting leidt in onze optiek tot prachtige kansen voor onze kinderen. Door samenwerking met en monitoring door de gemeente en de GGD hopen we met deze pilot een voorbeeldstructuur neer te zetten voor andere kindcentra in de gemeente Deventer. Wij willen een Kindcentrum waarin regelgeving onze doelen en visie stimuleert en de uitvoering vereenvoudigt, ten gunste van de ontwikkeling van talent van kinderen.

Resultaten:

Op welke manier zal de ontschotting van Brede School en BSO gaat plaatsvinden?
Na schooltijd hebben kinderen in de huidige werkwijze de mogelijkheid om:

  • Naar de BSO te gaan
  • Naar huis te gaan
  • Om deel te nemen aan een brede school activiteit
  • Om naar de BSO te gaan en deel te nemen aan een brede school activiteit van een van onze combinatiefunctionarissen of leden van verenigingen.

BSO-medewerkers hebben in het laatste geval minder kinderen tijdens een Brede School activiteit. Vanuit onze visie is dit ongewenst. Waarom dit onderscheid? Wij stellen voor dat alle kinderen na schooltijd (dus zowel kinderen die naar de BSO gaan, als kinderen die naar elders vertrekken) mee kunnen doen aan een activiteit. Onze bso medewerkers hebben vele talenten die ingezet kunnen worden voor deze activiteiten
Voorstel is dat na schooltijd gekozen kan worden voor allerlei activiteiten op verschillende locaties. Inzet van het personeel en andere aanbieders wordt niet gescheiden.

Welke (soorten) activiteiten worden er vanuit het Kindcentrum ontplooid?
Op het gebied van sport, cultuur en preventieve zorg, worden er per jaar 5 blokken van 6 weken met verschillende activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen kennis maken of een gerichte training volgen. Per blok zal dit verschillen.

Welke locaties zijn beschikbaar voor de activiteiten (structureel en incidenteel)?
Structureel zullen dit zijn:
Brede school  Schalkhaar     
Buitenschoolse opvang
Nicolaasschool
’t Haarhuus
De Parabool
’t Koetshuis van de kerk
Tennispark Braband

Incidenteel:
Pastoorsbosje
De Lindeboom
Verzorgingstehuis Park Braband

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:


Om tijdens een pilotperiod de diverse activiteiten en vervolgacties uit te zetten, is er een beroep gedaan op de stimuleringssubsidie van ‘Samen gezond in Deventer’.
Deelnemers zijn: Spring in t veld, Brede school Schalkhaar, Buitenschoolse opvang, Nicolaasschool en de Sleutel.