Humanitas Match

Projectbeschrijving:

Humanitas Match is er voor alle jongeren tussen de 12-25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Bijvoorbeeld jongeren die vragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd, jongeren die een link met jeugdzorg hebben(gehad), jonge nieuwkomers of jonge ouders of dak- en thuisloze jongeren.
Een vrijwillig maatje trekt een jaar lang samen met een jongere op. Ze gaan bijvoorbeeld samen sporten, creatief bezig zijn, de deur uit, contact, filmpje, shoppen, elkaar vertrouwen, vrienden maken, praktische hulp, zelfvertrouwen en toekomst.
Humanitas Match ondersteunt jongeren bij het (her)vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van hun netwerk en het maken van keuzes in bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd.
Resultaat:
Uit onderzoek blijkt dat jongeren die ondersteund zijn door Match zich positief ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen, cognitieve en sociale vaardigheden. Bovendien weten jongeren beter een beroep te doen op familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten bij tegenspoed. (bron: onderzoek Rijksuniversiteit Groningen).
Dit is een project van Humanitas Deventer, Sportbedrijf Deventer, Gemeente Deventer, Raster, Saxion Hogeschool, Tactus, GGD IJsselland, Etty Hillesum Lyceum en Accare.