Het Mobiel Geriatrisch Team

Projectbeschrijving:

Als ouderen lichamelijk en/of geestelijk achteruit gaan, bijvoorbeeld bij dementie, na een beroerte of bij chronische of ouderdomsziekten, dan is geleidelijk aan steeds meer ondersteuning nodig. Voor die extra ondersteuning kunnen verwijzers terecht bij het Mobiel Geriatrisch Team (MGT) van Carinova. Men kan hen inzetten voor zowel kwetsbare ouderen als ouderen met complexe problematiek. Het MGT van Carinova levert ondersteuning aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers en adviseert indien nodig over behandeling. Het geeft dan ondersteuning en richting aan zorg en welzijnsaspecten bij kwetsbare ouderen thuis. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de ouderen zelf. Het team kan proactief handelen op zowel preventief, curatief en palliatief gebied onder regie van generalist, huisarts of SO.

Het MGT is werkzaam vanuit twee locaties van Carinova, namelijk verpleeghuis Sint Jozef te Deventer en verpleeghuis de Hartkamp in Raalte. Afhankelijk van de situatie van de cliënt, hulpvraag en wensen wordt behandeld aan huis of in de praktijk.

Resultaat:

De disciplines zijn op de hoogte van elkaars expertise en werken veelal samen aan het doel van de cliënt. Het team richt zich voornamelijk op de kwetsbare ouderen vanaf 65 jaar mogelijk met multifunctionele problematiek. Het team is o.a. gespecialiseerd in Dementie, Parkinson, COPD, NAH, palliatieve zorg en valpreventie.