Happy Life

Projectbeschrijving:

Happy Life is een project dat zich richt op het verhogen van de intrinsieke motivatie om te bewegen van kinderen tussen de 8 en 12 jaar middels gamification. Door gebruik te maken van het razend populaire computerspel Minecraft worden kinderen niet alleen (intrinsiek) gemotiveerd om meer te bewegen, maar leren ze tegelijkertijd 21e eeuwse vaardigheden en een gezonde leefstijl aan. Kinderen verdienen punten door in het echte leven te bewegen, zogenoemde Happy Coins. Door middel van de Happy Life smartphone app wordt bijgehouden hoeveel kinderen lopen, rennen en fietsen. Vervolgens kunnen ze deze beweegactiviteiten inleveren voor Happy Coins. Happy Coins kunnen in de Minecraft server worden ingewisseld voor bouwblokken. Met deze bouwblokken kunnen de kinderen vervolgens samen hun eigen huis, school, wijk of stad nabouwen. De basis hiervoor is al in de server te vinden, de gehele gemeente Deventer is namelijk een-op-een in grijze blokken nagebouwd. Het is aan de kinderen om virtueel Deventer van meer kleur te voorzien. De ervaring van het kind staat hierbij centraal; kinderen bepalen de ontwikkeling van de server.

Provincie Overijssel is één van de huidige partners die potentie ziet in Happy Life. Zij wil de thema’s fietsveiligheid, fietsstimulering en sociale kwaliteit aan het project toevoegen. Fietsveiligheid wordt bijvoorbeeld bevorderd door verkeerssituaties in virtueel Deventer te simuleren en kinderen te vragen wat volgens hen de beste handeling is. Hetzelfde geldt voor fietsstimulering; door middel van een quiz of vragenlijst kan (anoniem) data worden verkregen over de motivatie om te fietsen. Daarnaast wordt fietsgedrag gestimuleerd door het feit dat kinderen Happy Coins kunnen verdienen met de activiteit. Zoals een enthousiaste moeder van een kind uit de testgroep ons lachend liet weten “leuk initiatief, kost me een uur omfietsen”.

Sociale kwaliteit wordt ook in kaart gebracht door Happy Life. Zo krijgen kinderen een stem in de ontwikkelingen die in de wijk plaatsvinden door bijvoorbeeld een quiz waarin kinderen kunnen aangeven welke speeltoestellen zij het liefst in de lokale speeltuin terugzien. Daarnaast kunnen kinderen hun ideale speeltuin zelf bouwen en worden deze creaties meegenomen in het ontwerpen van de speeltuin.

Happy Life is een project van Sportbedrijf Deventer, Gemeente Deventer, Provincie Overijssel, Raster, Sallcon, Saxion Hogeschool, TNO, VERMO sportbedrijven, Home of Happy Brands en ICT bedrijf Geodan.