GEZONDHEIDSCENTRUM HET SPUI

Projectbeschrijving:

Huisartsen, fysiotherapie, apotheek en wijkverpleging hebben per 1 december 2014 hun intrek genomen in gezondheidscentrum “het Spui”, tegenover het Huis van de Wijk. Om de zorg in de Rivierenwijk verder te verbeteren werd een project gestart waarbij het doel was te komen tot meer onderlinge samenwerking van bovengenoemde zorgprofessionals. Caransscoop kreeg de vraag de benodigde begeleiding te bieden.
In het project werd zelfmanagement als speerpunt gekozen. Bewoners van de Rivierenwijk hebben zelf meegedacht bij de plannen van dit project. Prominent kwam naar voren dat het voor bewoners van de wijk onvoldoende duidelijk was welke vraag zij op welke plek kunnen stellen. Het gevolg hiervan was dat zorgprofessionals vele vragen kregen die bijvoorbeeld door het sociaal team konden worden opgepakt. Verbetering hierin was noodzakelijk.

Verbetermogelijkheden die naar voren kwamen:

  • Meer samenhang zorgprofessionals en sociaal team.
  • Beter informeren en het stimuleren van bewoners van de Rivierenwijk naar gezonder gedrag.

Om de samenhang zorg en sociaal team te verbeteren werden een vertegenwoordiger van het sociaal team en de opbouwwerker uitgenodigd om bij het project aan te sluiten. Om de samenwerking te verbeteren werden onderling afspraken gemaakt. In gezamenlijkheid organiseerden de hulpverleners een informatiebijeenkomst. Er was aandacht voor “taal en cultuur”, “hoe werkt de zorg ?”, “hoe werkt het sociaal team?” en “hoe werkt de zorgverzekering?”. Als vervolg hierop de gezamenlijke hulpverleners in het Huis van de Wijk laagdrempelige vervolgbijeenkomsten organiseren. Dit met als doel burgers te informeren en te stimuleren tot gezonder gedrag (Machteld Huber). Tot de zomer van 2017 worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd met als thema’s: bewegen en medicijnen op reis. Bij het thema ‘bewegen’ zal aandacht worden besteed aan het belang en het plezier van bewegen. Tijdens de bijeenkomst ‘medicijnen op reis’ zullen huisarts en apotheker uitleggen waarom het niet verstandig is in een ander land of land van herkomst te kiezen voor andere (en veel meer) medicatie dan in Nederland. In juni 2017 wordt geëvalueerd of gemaakte afspraken het beoogde resultaat hebben opgeleverd. Tevens wordt gesproken over een vervolg.

Resultaat:

Het doel van dit project is dat bewoners van de Rivierenwijk, in toenemende mate, met hun vraag eerder op de juiste plek terecht komen en sneller en efficiënter worden geholpen. Daarmee wordt nagestreefd dat bewoners van de Rivierenwijk zich gezonder gedragen en dat het brede scala van hulpverleners in de Rivierenwijk elkaar beter kent en meer samenwerkt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Caransscoop.