GEZONDHEID EN GEDRAG

Projectbeschrijving:

Gezondheid & Gedrag Deventer
Op veel plekken in Nederland is de zorgsector in beweging. In Deventer krijgen veranderingen heel concreet vorm. Een innovatieve aanpak die verandering van onderaf stimuleert. Professionals, organisaties en systemen volgen. Bewoners, patiënten en cliënten vormen de kern van deze nieuwe aanpak. Het motto van de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag? Als mensen succes hebben ondersteunen we dat.

Uitgangspunt
Van een traditionele benadering vanuit Ziekte- en Zorg (ZZ) bewegen we in Deventer naar een werkwijze waar Gezondheid en Gedrag(GG) centraal staan. Uitgangspunt is de eigen beleving en regie van de bewoner/patiënt op zijn gezondheid en welbevinden. In 2016 is deze beweging gestart. Initiatiefnemers zijn de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen. In samenwerking met het bedrijf Bettery Institute zijn methode en middelen ontwikkeld vanuit de Deventer situatie. Gemeente, verzekeraar én de Rijksoverheid faciliteren de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag.

Wat willen we bereiken?
Op ieder niveau is dat weer iets anders, altijd staat de mens centraal.
• Tevreden en gelukkige inwoners die zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen. Zij voelen ze zich gezonder en prettiger. Ook halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben.
• Professionals in zorg en welzijn die weer blij zijn met hun vak en zingeving terugvinden. Ze ondersteunen de inwoner in zijn of haar behoefte. Hun vakmanschap staat weer centraal.
• Organisaties functioneren beter omdat ze bewoners ondersteunen en vooral doen waar ze goed in zijn. De eigen medewerkers komen in hun kracht te staan. Door samenwerking met andere organisaties draait het om toegevoegde waarde.
• Het systeem heeft baat bij een hogere kwaliteit van de zorg en een zorg- en welzijnsstelsel dat ‘gezonder’ én beter betaalbaar is.

De wegen en middelen
Voor zo’n proces is wel wat nodig. Het gaat met name om waar de energie zit en initiatieven ontstaan. Door aan te sluiten bij die energie kan Gezondheid en Gedrag gemeengoed worden.

Samenwerken
In Deventer werken steeds meer professionals uit het sociaal en het medisch domein samen. Door elkaar aan te vullen en samen op te trekken vanuit de GG-werkwijze kan er meer bereikt worden. We zien dat ook tijdens trainingen dat professionals vanuit verschillende disciplines zich geïnspireerd voelen door deze kruisbestuiving. Er valt veel te ontdekken en van elkaar te leren!

GG-training
In een tweedaagse training maken de deelnemers kennis met de GG-visie en leren zij heel concreet het verschil kennen tussen de ZZ en GG. Hoe kun je een bewoner, patiënt stimuleren om zelf in beweging te komen en de regie op zijn of haar leven op te pakken o.a. door het GG/ZZ-gespreksmodel. Hoe gaat een professional of vrijwilliger de GG-werkwijze toepassen in het werk, de organisatie en de omgeving? De trainers van staan dichtbij de praktijk en leren dit gespreksmodel toe te passen. Met de Deventer praktijk als basis blijven we dichtbij de mensen die hier wonen…

Intervisie
De professionals die met de werkwijze aan de slag zijn gegaan komen in de praktijk natuurlijk allerlei situaties tegen. Ook zij maken zelf een ontwikkeling door. Tijdens intervisiebijeenkomsten koppelen zij hun ervaringen terug, kunnen ze zich verder verdiepen en krijgen ook van collega’s vaak nieuwe (en concrete) handvatten.

Vrijwilligers en inwoners
GG is erop gericht de regie op de eigen gezondheid te laten bij de inwoners zelf. Actieve inwoners en vrijwilligers zijn betrokken bij het proces en welkom om aan de training deel te nemen. In de wijken, wijkcentra zien we initiatieven ontstaan die aansluiten bij de GG-aanpak. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bijv. bij beweegactiviteiten, gezond eten of als vrijwillige coaches.

We staan niet stil
Op dit moment worden er meer hulpmiddelen en nieuwe werkmethodes ontwikkeld. Naast de ontwikkeling van een speciale GG-app is er een ontwikkeltraject voor GG-coaches in gang gezet en worden de ‘reizen’ die inwoners door het ‘zorglandschap’ maken in kaart gebracht. Dat betekent dat we kunnen leren van de ervaringen die bewoners hebben opgedaan.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina

Resultaat:

  • Doel van het ontwikkelproces is dat eind 2020 bewoners hun eigen gezondheid en welzijn zo goed mogelijk in eigen hand nemen. Zij houden zelf de regie bij eventuele zorg- en ondersteuningsvragen en worden daarbij ondersteund en versterkt door professionals.
  • De meerderheid van de eerstelijns zorgverleners en de medewerkers van de sociale teams in alle wijken en dorpen zijn hiertoe getraind in de werkwijze ‘Van ZZ naar GG’. Zij weten elkaar zo nodig goed te vinden bij concrete casuïsiek.
  • Als gevolg van de ontwikkeling van ZZ naar GG ervaren bewoners van Deventer een positievere gezondheid en welzijn dan begin 2016. Zij hebben in het algemeen minder behoefte aan zorg en ondersteuning.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sociale teams, HCDO, Platform Wonen, Welzijn en Zorg, Bettery Institute, Sportbedrijf en vele andere.

Gezondheid en gedrag