GEZONDE SCHOOL AANPAK DEVENTER

Projectbeschrijving:

De Gezonde School-aanpak is een structurele en integrale methode om op po-, vo-, en mbo-scholen effectiever te werken aan de gezondheid van kinderen en jongeren. In Deventer is al sinds 2014 ervaring met de Gezonde School en 23 scholen hebben inmiddels een vignet Gezonde School.

De Gezonde School-aanpak zorgt voor een ‘structurele’ aanpak met een duurzaam resultaat. Door het borgen van Gezonde School activiteiten in het school gezondheidsbeleid, het schoolplan en het curriculum, wordt er op een structurele wijze vorm gegeven aan de Gezonde School. ‘Integraal’ is er aandacht voor de volgende vier pijlers: signaleren, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.

  • Signalering kan onderdeel worden van de zorgstructuur binnen een school.
  • Bij gezondheidseducatie kan een school lessen inzetten die met een gezondheidsthema in aanraking komen.
  • De school kan daarnaast zorgen voor een gezonde schoolomgeving, door bijvoorbeeld een gezonde en veilige speelplaats dat uitnodigt om te bewegen.
  • Tot slot kan de school deze aanpak inbedden in het beleid. Zo worden activiteiten en maatregelen structureel verankerd.

‘Integraal’ betekent ook dat verschillende organisaties op het gebied van gezonde leefstijl en welbevinden hun aanbod beter op elkaar afstemmen. Een goede samenwerking tussen de preventiepartners is hiervoor noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de landelijke website van de Gezonde School.

Voor de implementatie van de Gezonde School-aanpak krijgt de school ondersteuning van een Gezonde School Adviseur. Daarnaast is een Gezonde School coördinator betrokken bij de stedelijke implementatie (verbindingen leggen, signaleren van nieuwe kansen). De coördinator is een overstijgende schakel tussen de Gezonde School Adviseur en het netwerk en goed op de hoogte van het netwerk, de wijken en de sociale kaart.  Daarnaast kunnen verschillende organisaties of partners meewerken, afhankelijk van het thema. Denk aan organisaties als Tactus, Mindfit, etc.

De verbinding met de Gezonde omgeving zal ook gemaakt worden, want ook het aanpakken van de omgeving van het kind kan een positieve bijdrage leveren aan het stimuleren van gezond gedrag. Denk aan de Gezonde Sportkantine en evenementen zoals de Deventer Wandelvierdaagse.

Mogelijkheid subsidie gezonde school

Tot en met 2020 krijgen elk schooljaar 550 schoollocaties de mogelijkheid om extra ondersteuning en financiële middelen te ontvangen. Deze ondersteuning bestaat uit €3000,- en 10 uur advies vanuit GGD IJsselland of Sportbedrijf Deventer.  Vanaf 5 maart tot en met 12 april 2018 kunnen scholen (opnieuw) een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Scholen die niet in aanmerking komen, kunnen wel gebruik maken van advies op maat door een Gezonde School Adviseur. De gemeente Deventer heeft middelen beschikbaar gesteld om alle scholen te kunnen voorzien van advies en ondersteuning vanuit GGD IJsselland en Sportbedrijf Deventer. Voor meer informatie neem contact op met Wietske Huismans of Sjors Lommerts.

Resultaat:

‘’Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen’’ (Gezonde School, 2016). Kinderen die zich thuis en op school gezond gedrag aanwennen, kunnen bepaalde gezondheidsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Deventer, GGD IJsselland, Sportbedrijf Deventer, Basisscholen, landelijke overheden.