Gezond Meedoen in Deventer

MEE IJsseloevers, Healthcoin, studenten psychomotorische Therapie (PMT) van sportopleiding CALO van Hogeschool Windesheim, en het Ambulatorium van Hogeschool Windesheim starten in september een project waarin zij mensen met een licht verstandelijke beperking ondersteunen bij een gezondere levensstijl.
Bij mensen met een licht verstandelijke beperking is vaak extra aandacht nodig om de gewenste gedragsverandering te bereiken; om die reden wordt intensieve en gerichte begeleiding gegeven die aansluit bij de doelgroep.
Deelnemers worden gekoppeld aan een student PMT die hen minimaal gedurende 12 weken begeleid in een door hen samen opgesteld gezondheidsdoel. De ondersteuning is gericht op motivering voor gedragsverandering, (praktische) ondersteuning bij het daadwerkelijk anders handelen en regelen wat nodig is om het gedrag ook na afloop van de begeleiding door te zetten. Ter motivering en monitoring worden Fitbits ingezet en wordt gewerkt met een beloningssysteem. Om de aanpak te evalueren voert Windesheim samen MEE IJsseloevers een onderzoek uit.

Resultaat:

Aan het eind van het project is het volgende resultaat bereikt:
10 mensen hebben deelgenomen aan het project.
a) De betrokken mensen weten welk gedrag leidt tot een betere gezondheid
b) Ze weten hóe ze dit gedrag kunnen vertonen
c) Ze kunnen het gedrag vertonen (belemmeringen zijn weggenomen)
d) Ze hebben ervaring opgedaan in dit gedrag
e) Ze kunnen benoemen wat voor hen het effect is van die ervaring
f) Ze hebben ervaren dat positieve externe stimulatie (in dit geval via Fitbit en Healthcoins) dit gedrag makkelijker maakt
g) Ze hebben de beschikking over deze positieve externe stimulatie (Fitbit en Healthcoins)
h) Ze weten wat terugval in minder gezond gedrag veroorzaakt, herkennen dat en weten hoe ze daarmee om moeten gaan