FIER&

FIER& streeft naar een Deventer waarin mensen met én zonder dementie zoveel mogelijk meedoen en samendoen. Erbij horen, aandacht, begrip voor elkaar en ontmoeten staan hierbij centraal. FIER& kijkt naar de talenten, interesses en mogelijkheden van mensen met dementie. Op basis van gelijkwaardigheid, een wederzijdse klik en gedeelde interesses en hobby’s ontstaan duo’s of kleine groepen van mensen met en zonder dementie die samen actief zijn; thuis of buitenshuis, bij verenigingen, organisaties etc. Als deelnemer of als vrijwilliger – met zonder dementie.
Samen op weg naar een Dementievriendelijke Samenleving, en geen aparte voorzieningen of indicaties.
FIER& is ontstaan vanuit de vraag van inwoners met dementie en hun familie. De aanpak is ontwikkeld in afstemming en samenwerking met mensen met dementie en hun familie, vrijwilligers en casemanagers dementie en medewerkers van het sociaal team en verschillende organisaties. Er is daarnaast een samenwerking met de gemeente Deventer en met lokale en landelijke partijen zoals Alzheimer Nederland, DemenTalent en Samen Dementievriendelijk.

FIER& in het kort:
– Focus op wat kan en wil iemand wél – in plaats van wat kan iemand niet (meer)
– Doe mee in eigen wijk, dorp of stad
– Geen betutteling… gewoon meedoen
– Samen dementievriendelijk: een positieve beeldvorming rond meedoen van mensen met dementie
– een werkwijze die ontwikkeld is door samenwerking van deelnemers met en zonder dementie, familie/mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en organisaties.

Resultaat:
FIER& draagt bij aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor het meedoen en samendoen van mensen met én zonder dementie. FIER& rust op 3 pijlers:
Een werkwijze waarin burgers met én zonder dementie alsook vrijwilligers met én zonder dementie bijdragen aan de kwaliteit van het dagelijks leven. De basis is aandacht, activering, plezier en structuur op een manier die beiden prettig en zinvol vinden. Voorkomen wordt dat mensen met dementie, die een klein of geen netwerk hebben, vereenzamen.
Het project biedt tevens een uitstekende kans om het taboe op dementie meer bespreekbaar en handelbaar te maken in de Deventer samenleving.
Deventer burgers zijn zich meer bewust van ‘eigen’ mogelijkheden en initiatieven die ondersteunend zijn in het zo lang en prettig mogelijk thuis wonen van mensen met dementie. De
FIER& is behalve om Deventer inwoners met én zonder dementie te werven, bedoeld om een meer positief beeld te creëren en te benadrukken dat iedereen een (klein) steentje kan bijdragen aan de participatie van mensen met dementie, de zgn. sociale benadering.
FIER& is een vorm van ondersteuning die het voor mantelzorgers gemakkelijker maakt om hun (zorg)taken op een goede manier te blijven uitvoeren.
Dit is een project van Gemeente Deventer, Vrijwilligerscentrale Deventer (trekker), de sociale teams, Ludgerus, WZC Humanitas, Carinova Vrijwillige Thuiszorg en Solis. Er is daarnaast een samenwerking met landelijke partijen zoals Alzheimer Nederland, DemenTalent en Samen dementievriendelijk.