DIGITAAL BUURTPLATFORM DEVENTER

Projectbeschrijving:

Het Digitaal Buurtplatform Deventer ontsluit het informele netwerk in de buurten en wijken van Deventer. Zo wordt het sociale netwerk van kwetsbare burgers versterkt. Het platform voorkomt dat zij onnodig een beroep doen op de eerste lijn: huisartsen, sociaal team, wijkverpleegkundige.

Voordat burgers professionele hulp vragen, kunnen zij op het digitale buurtplatform een ‘match’ zoeken met een buurman of buurvrouw die wil helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij vervoer, de boodschappen, een klusje of samen een bakje koffie drinken. Deze vrijwillige inzet kan voorportaal zijn voor zorg, maar kan bijvoorbeeld ook een rol hebben in de nazorg na een ziekenhuisopname.

Het Digitaal Buurtplatform wordt een combinatie van een website en app die buurtbewoners die hulp willen bieden koppelt aan buurtbewoners die hulp zoeken. Daarnaast is het mogelijk om via dit platform een buurtcommunity op straat- of buurtniveau op te zetten en om hulp rond een persoon te organiseren.

Resultaat:

Kwetsbare mensen met een klein sociaal netwerk zijn niet direct aangewezen op professionele hulp. Zij kunnen in eerste instantie een beroep doen op vrijwillige inzet. De eerste lijn wordt hierdoor ontzorgd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijwilligers Centrale Deventer, ENO en gemeente Deventer