BUURTSPORTVERENIGING VOORSTAD

Projectbeschrijving:

Het project Buurtsportvereniging in de wijk Voorstad richt zich op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voorstad is een wijk met een lage sociaaleconomische status-score in Deventer. Uit recent onderzoek blijkt een sterke stijging van overgewicht onder kinderen en jongeren. De sportdeelname loopt al op jonge leeftijd terug. Veel wijkbewoners blijken hun gezondheid echter te willen verbeteren.

Met dit project wordt een structureel basis-sportaanbod voor kinderen en jongeren van 10-16 jaar tot stand gebracht. Indien mogelijk wordt ook een aanbod voor jongere kinderen en jongeren tot 21 jaar ontwikkeld. In het sportaanbod in de wijk kunnen kinderen kennismaken met sporten en sportverenigingen zoals voetbal, basketbal, volleybal, tafeltennis, tennis, maar ook met vecht- en straatsporten. De doelstelling is zoveel mogelijk kinderen en jongeren door te laten stromen naar sportverenigingen.

Belangrijke onderdelen van het project zijn het vormen van het sterk vrijwilligerskader en de ontwikkeling van een duurzame buurtsportvereniging. Voor het sportaanbod wordt aangesloten op de mogelijkheden en kansen bij twee speeltuinverenigingen en het stadionplein van Go Ahead Eagles dat voor de buurt openstaat. Andere partners zijn drie basisscholen en sportaanbieders in de directe omgeving. Welzijnsinstelling Raster en Sportbedrijf Deventer bieden structureel ondersteuning aan de activiteiten. Hun inzet verschuift van zelf activiteiten begeleiden naar het opleiden en coachen van vrijwilligers.

Resultaat:

Er zijn 225 kinderen en jongeren lid van de Buurtsportvereniging Voorstad. De ouders van deze jonge leden zijn ook betrokken bij sport, beweging en gezonde voeding. Verder zijn er dertig vrijwilligers opgeleid voor organisatorische en sporttechnische begeleiding en zij blijven duurzaam actief.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Go Ahead Eagles, Speeltuinvereniging De Driehoek, Speeltuinvereniging De Kindvreugd, Basisschool De Kleine Planeet, basisschool De Windroos, basisschool Paladijn, Devinco, Fitsupport