BEWEEGKRIEBELS

Projectbeschrijving:

In Deventer wordt een gericht aanbod ‘Beweegkriebels’ ontwikkeld voor kinderen van nul tot vier jaar, voor hun ouders en voor pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven.
Met Beweegkriebels dagen de medewerkers nul- tot vierjarigen uit om spelenderwijs (meer) te bewegen. Ouders worden actief betrokken via ouderavonden, in het dagelijkse contact met de medewerkers en via de betrokken sportverenigingen (kind- en ouderactiviteiten).

Meer bewegen met nul- tot vierjarigen in kindcentra begint met een bewuste leefstijl van de medewerkers. Zij hebben een sleutelrol naar de kinderen en ouders. Op twee ‘beweegfeesten’ worden verdiepende workshops verzorgd op het gebied van leefstijl, voeding, taal en motorische ontwikkeling.

De keten tussen kindcentra, opvoedingsondersteuning en meer bewegen wordt (in)formeel versterkt door communicatie tussen de verschillende uitvoerders, spreekuren van de JGZ binnen de kindcentra en aandacht voor motorische ontwikkeling van kinderen door fysiotherapeuten.

Resultaat:

  • We bereiken 415 kinderen en ruim 300 ouders uit minimaal drie wijken met een lage sociaal-economische score;
  • Er worden minimaal zestig pedagogische medewerkers opgeleid.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sportverenigingen, kinderopvang.

Beweegkriebels