Beter met je buren

De Deventer website www.betermetjeburen.nl brengt vraag en aanbod in de Deventer wijken samen. Zo kunnen mensen in de wijk elkaar makkelijker kunnen helpen, zodat er minder onnodig een beroep gedaan wordt op de eerstelijns professionals (huisartsen, sociaal team, wijkverpleegkundige). Buren kunnen bijvoorbeeld een wandelmaatje vinden, samen een buurtbarbecue organiseren of elkaar helpen met eenvoudige klusjes. Deze digitale marktplaats is geschikt voor iedereen en voor allerlei uiteenlopende niet-commerciële activiteiten en ondersteuning. Daarnaast is het mogelijk om via dit platform een buurtcommunity op straat- of buurtniveau op te zetten en om hulp rond een persoon te organiseren.
De website is gebruikersvriendelijk en geeft per wijk aan als er een nieuwe vraag of aanbod is in de wijk. Drie contactpersonen zorgen ervoor dat vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden, zodat er snel een succeservaring is. Naast de website is ‘Beter met je buren’ ook als app verkrijgbaar in de app-store en kunnen vraag en aanbod ook schriftelijk bij het sociaal team of bij vrijwilligers in de wijk ingeleverd worden.
Deze Deventer website is gebaseerd op succesvolle soortgelijke sites in het land en hanteert dezelfde succesformule: een actieve bemiddeling tussen vraag en aanbod. Groot verschil is dat Beter met je buren geen vast bedrag per inwoner vraagt en specifiek voor Deventer ontworpen is.

Resultaat:
Inwoners met een klein sociaal netwerk zijn niet direct aangewezen op professionele hulp. Zij kunnen in eerste instantie een beroep doen op vrijwillige inzet. De eerste lijn wordt hierdoor ontzorgd.

Een project van Vrijwilligers Centrale Deventer, ENO en gemeente Deventer