Lichte dagen, dondere dagen (voertaal Turks)

Projectbeschrijving:

“Lichte dagen, donkere dagen” is een laagdrempelige cursus die mensen van Turkse afkomst helpt om hun gevoelens van depressiviteit te overwinnen. Dat gebeurt door het aanleren van vaardigheden om de negatieve spiraal van depressieve klachten te doorbreken en daarmee verergering van de klachten te voorkomen. Gedurende de bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen de psychische en lichamelijke klachten en de mogelijke (migratie gebonden) oorzaken van depressieve gevoelens.De cursus bestaat uit dertien wekelijkse bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst (13e).

Aan de orde komen onder andere:
– Depressieve klachten van alle kanten bekeken
– Ontspanning bij depressieve klachten
– Goed omgaan met uw tijd
– Positief en realistisch denken
– Omgaan met andere mensen
– Tevreden zijn met uzelf en uw winst behouden.
Let op: de voertaal in deze cursus is Turks.

Resultaat:
Er wordt geleerd:
• wat stress en depressie inhouden,
• hoe met de klachten om te gaan,
• inzicht wordt verkregen in eigen lichamelijke en psychische klachten,
• vaardigheden worden geleerd om verslechtering te voorkomen,
• ontspanningsoefeningen worden aangeleerd.
Informatie over depressie, spanning, assertiviteit, de rol van gedachten en de wijze waarop gedachten de stemming kunnen beïnvloeden komen aan bod. Na twee maanden is er een terugkombijeenkomst. Er vindt een voor- en een nameting plaats om te bezien of de cursus heeft geleid tot een bevredigende afname van de klachten. In een kort eindgesprek wordt dit besproken met de deelnemer en indien noodzakelijk worden eventuele vervolgstappen, in het kader van stepped care, besproken.