Privacybeleid

De uitvoering van Samen Gezond in Deventer is belegd bij GGD IJsselland. Daarom hanteren wij het privacy-beleid van GGD IJsselland.

Een aantal aspecten zijn specifiek voor Samen Gezond in Deventer (SGID) uitgelicht.
Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.
Verzamelen van gegevens
SGID verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hieronder beschreven staan, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens van websitebezoekers

Als u de website van SGID bezoekt, worden gegevens over u vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Deze cookies worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van GGD IJsselland. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Hier kunt u lezen hoe u cookies kunt verwijderen.

Formulieren op de website

Daarnaast bevat de website van SGID formulieren om met ons in contact te komen over:
– Aanmelding voor de nieuwsbrief
– Aanmelding van een project
– Het contactformulier
De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Gegevens van netwerkpartners

SGID verzamelt gegevens van netwerkpartners en overige partners om:
– het netwerk te onderhouden;
– samenwerkingen tussen partners aan te jagen;
– u te informeren over nieuwe initiatieven activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven).

Bewaren van gegevens

SGID bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt.

Wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met info@samengezondindeventer.nl.

Wijzigingen

SGID behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.