OVER HET NETWERK

Samen werken aan vitale inwoners in een gezonde stad, dat is de missie van Samen Gezond in Deventer. Alle partners en projecten delen dezelfde visie en ambitie. Zij zien gezondheid niet als doel op zich, maar eerder als middel om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Voorop staan veerkracht en zelfregie. Gemeente, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven, burgerinitiatieven: al deze organisaties vormen met elkaar het netwerk ‘Samen Gezond in Deventer’.

Het netwerk stimuleert en faciliteert initiatieven waarin mensen werken aan gezondheid door verandering in gedrag, omgeving, beleid, regels en afspraken. Door samen te zoeken naar manieren die de zelfregie bij bewoners vergroten, wil het netwerk de vitaliteit van mensen verhogen.

Speciale aandacht

Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare inwoners. Waar gezondheidsachterstanden zijn, streeft Samen Gezond in Deventer ernaar die te verkleinen. Zo organiseert Mindfit bijvoorbeeld hardloopgroepen voor mensen met psychische problemen. En BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging) richt zich op thuiswonende mensen met geheugenproblemen /dementie. Voor hen ontwikkelden Zorggroep Solis, Sportbedrijf Deventer, sv Helios en Stichting IJsselland gezamenlijk een gezond leefstijlprogramma. De ouderen blijven zo meedoen in hun omgeving en de mantelzorgers hebben twee ochtenden vrij van hun vaak belastende zorgtaken.

speciale_aandacht_voor_kwetsbare_inwoners

“Wij zien gezondheid niet als doel op zich, maar als middel om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Voorop staan veerkracht en zelfregie. ”

Partners Samen Gezond In Deventer

KOM IN CONTACT MET HET NETWERK

Bent u enthousiast geworden over Samen Gezond in Deventer? En zou u graag willen participeren in het Netwerk?