De scholing Een Gezonde Start, onderdeel van Gezonde Kinderopvang, is gericht op deskundigheidsbevordering van alle (aanstaande) medewerkers in de kinderopvang 0 tot 4 jaar op het gebied van gezonde leefstijl.

 

De scholing

De gratis scholing bestaat uit een basismodule met daarnaast een aantal verdiepingsmodules die verder ingaan op de thema’s voeding, beweging, gewicht, veilig gedrag/veilige omgeving.

De basismodule omvat drie bijeenkomsten: één over een gezonde leefstijl (ook van de cursisten zelf), één over de interactie met kinderen rondom een gezonde leefstijl en één over de interactie met ouders rondom een gezonde leefstijl van hun kind(eren). Na afronding van de basismodule kunnen de verdiepende modules naar behoefte apart worden ingezet.
Bij de scholing hoort een train-de-trainer cursus waarin zogenoemde coaches Gezonde Kinderopvang worden opgeleid om binnen hun eigen organisatie, aan de hand van de scholing, (toekomstig) pedagogisch medewerkers of gastouders te scholen op het gebied van gezonde leefstijl.

 

Interesse en meer informatie

Kijk ook eens op www.eengezondestart.nl  of neem contact op met de Gezonde school adviseur Wietske Huismans.