Training Gezondheid en Gedrag
Vrijdag 18 januari 2019 van 09.00 – 16.30 uur
Gemeenschapshuis De Kuip Colmschate

Er is steeds meer belangstelling voor deze speciale training voor managers en beleidsmedewerkers! Dankzij deze training werpt de beweging Gezondheid en Gedrag ook zijn vruchten af binnen de organisaties in zorg en welzijn. Wat levert zo’n ééndaagse training  je op? Natuurlijk krijg je inzicht in visie en werkwijze van Gezondheid en Gedrag. Maar je ervaart ook wat deze ontwikkeling kan betekenen voor jouw organisatie, de medewerkers in het primaire proces én voor samenwerking met andere organisaties. De lijntjes worden korter – zo blijkt in de praktijk – en nieuwe verbindingen en inzichten leiden tot een beter resultaat. We sluiten af met het formuleren van vragen en actiepunten voor de komende periode.

Alvast meer weten? Bekijk de animatie! De Deventer Aanpak Gezondheid en Gedrag is koploper in Nederland in de ontwikkelingen Juiste zorg op de juiste plek en Preventie in het zorgstelsel. Meer lezen.

Aanmelden en informatie
Deelname aan de training kost € 150,-. Informatie over en aanmelden voor de training bij de projectleider van de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag: Hilbrand Jacobs: info@hilbrandjacobs.nl/ 06 13 43 44 03.