HOE WERKT HET NETWERK?

Vijf sporen voor gezondheidswinst. Ervaring leert dat inzet op deze vijf sporen lokaal het verschil kan maken.

Gelijktijdige inzet op deze aandachtsgebieden geeft een maximale kans op succes. Zo kan het effect van een Gezonde Sportkantine worden versterkt als de leden van de voetbalclub voortaan niet allemaal met de auto komen. Naast het gezonde aanbod in de kantine en het gedrag van de voetballers zijn aanpassingen in de fysieke omgeving mogelijk: de meer dan royale parkeerplaats kan kleiner en misschien moet de fietsenstalling eindelijk worden opgeknapt?

Fysieke omgeving

Fysieke omgeving

De fysieke omgeving kan gezondheid bevorderen, maar ook beperken. De leefomgeving kan mensen uitnodigen tot bijvoorbeeld meer bewegen en sporten. Wie naast een snelweg of in een verouderde woningen woont, heeft een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Ook een gevoel van onveiligheid heeft dit effect.

Bekijk alle projecten fysieke omgeving

Sociale omgeving

Sociale omgeving

Het sociale netwerk beïnvloedt gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. In een gezonde sociale omgeving wonen mensen veilig, is de samenhang in de buurt groot en krijgen mensen steun.

Bekijk alle projecten sociale omgeving

Gedrag en vaardigheden

Gedrag en vaardigheden

Willen inwoners hun gezondheid behouden of verbeteren, dan hebben zij daarvoor zowel kennis als (gezondheids)vaardigheden nodig. Dit zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te begrijpen en toe te passen. Ook vaardigheden om de weg te vinden in de zorg en klachten te verwoorden, horen daarbij.

Bekijk alle projecten gedrag en vaardigheden

Participatie

Participatie

Actief meedoen in de samenleving door bijvoorbeeld (on)betaald werk of het volgen van een opleiding maakt mensen gezond en andersom. Er zijn verbindingen nodig tussen de beleidsterreinen Werk en inkomen (armoedebeleid), Wmo, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport.

Bekijk alle projecten participatie

Preventie zorg

Preventie en zorg

Goede preventie en zorg zijn een randvoorwaarde voor gezondheid. Toegankelijkheid van de zorg is een aandachtspunt en investeren in effectieve communicatie door professionals essentieel. Daarnaast is samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn en tussen gemeenten en zorgverzekeraars van belang.

Bekijk alle projecten preventie en zorg

Structuur en werkorganisatie

De coördinatie van het netwerk ligt bij GGD IJsselland. Vier keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van de kerngroep, waarin visievorming, delen van kennis en ervaringen, afspraken over de uitvoering en ontwikkeling van nieuwe projecten centraal staan. Vanaf 2017 zullen er jaarlijks enkele thema- en/of inspiratiebijeenkomsten worden gehouden voor netwerkpartners en geïnteresseerden. Meerdere projecten worden begeleid door onderzoek en monitoring waarvoor gemeente en GGD samenwerken met Saxion Hogeschool  en Wageningen Universiteit.

gezond_in_deventer

“Zo breed mogelijk inzetten, verhoogt de kans op succes.”

PARTICIPEREN IN HET NETWERK?

Denkt u, samen met uw organisatie, een bijdrage te kunnen leveren aan het Netwerk? Meldt u dan aan voor het Netwerk of informeer hiernaar.