Gezondheid en Gedrag, we omarmen het graag! Een gedragsverandering realiseren heeft echter tijd nodig, ook bij jou als getraind professional of vrijwilliger. Maar wat blijkt? Volgens een algemeen onderzoek lukt het 1 op de 5 mensen om een gedragsverandering na de training ook direct te realiseren. Heb jíj op dit moment behoefte aan een verdieping?
Daarom… hebben de trainers van Bettery Institute een verdiepingsmodule ontwikkeld. De basisprincipes (fase 1 en 2) blijven zoals geleerd in de training. We richten ons in deze module meer op hoe je die gedragsverandering blijvend handen en voeten geeft en internaliseert. We werken binnen Gezondheid en Gedrag samen toe naar zo min mogelijk interventie en streven ernaar dat inwoners substantieel minder zorg (ZZ) nodig hebben.
Bestemd voor alle deelnemers aan de GG/ZZ-leergang 2016-2019.
Een fase drie is een goed idee. Samen met collega’s zetten we een stap verder. Hier heb je twee dagdelen voor nodig. Je krijgt een nieuw perspectief, verdieping van het eerder geleerde. We leggen de focus op het faciliteren van gedragsverandering op GG-wijze. Daarvoor werken we met verschillende technieken. Zodat je met zo min mogelijk interventie het gedrag van de inwoner kunt beïnvloeden maar ook de eigen regie en invloed versterken. Daarvoor zet je je eigen hulpbronnen in. Je gaat ook persoonlijk aan de slag. Wat is voor jou binnen GG van belang? Wat wil jij? Jouw persoonlijke zingeving is een essentiële basis voor het begeleiden van inwoners. Leuk als je het commitment ervaart en hierna een stapje verder kan zetten! We gaan 24 mei van start! Meer weten en aanmelden