TRAININGEN

De trainingen zijn bestemd voor bewoners, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Zo’n 100 mensen worden getraind per jaar. Het gedachtengoed van Ziekte- en Zorgbenadering(ZZ) naar Gezondheid en Gedrag(GG) vormt de basis voor de training.

Centraal in dit nieuwe perspectief staat de eigen beleving en regie van de bewoner/patiënt op zijn gezondheid en welbevinden. Professionals, organisaties en systemen sluiten daarbij aan en versterken deze leefwijze. De gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen faciliteren het GG-project en zetten waar nodig de groei van Gezondheid en Gedrag in.

Actieve training

Allereerst maak je kennis met de GG-visie en leer je het verschil kennen tussen de ZZ en GG. Je leert hoe je een bewoner, patiënt, cliënt kunt stimuleren in beweging te komen en de regie op zijn of haar leven zelf op te pakken o.a. door het GG/ZZ-gespreksmodel. Hoe kan hij of zij werken aan een verbetering van de ervaren gezondheid? Hoe ga jij zelf de GG-werkwijze toepassen in je werk, je organisatie en omgeving? De trainers van Bettery Institute staan dichtbij de praktijk en leren je dit gespreksmodel toe te passen. En er sluiten mensen aan uit de Deventer praktijk, zodat je de verbinding kan leggen met andere ontwikkelingen in het GG-proces in Deventer.

Samen

We merken in de praktijk dat een training volgen, samen met collega’s, ook uit andere disciplines, ontzettend inspirerend werkt. En… bij het vervolg kun je in de dagelijkse praktijk veel van elkaar leren en doorgroeien! Ben je een professional, dan ontvang je accreditatiepunten. Deelname kost dankzij een substantiële subsidie slechts € 275. Voor vrijwilligers en bewoners is de training gratis!
Meer info en aanmelden trainingen

De gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeraar faciliteren het GG-project zetten zich waar nodig is de groei van Gezondheid en Gedrag in.

Intervisiebijeenkomsten

Na de GG-training ga je opnieuw kijken én anders werken. Als je de GG-aanpak zelf gaat toepassen, ontwikkel je je weer verder en ontdek je ook waar nog lacunes zijn. Aansluitend aan de tweedaagse training krijg je via een aantal intervisiebijeenkomsten waarin je kunt terugkoppelen wat je tegenkomt in de praktijk en dat met elkaar en met de begeleider bespreken. Alles is gericht op een verdere verdieping van jouw eigen werkwijze en het verwerven van nieuwe (en concrete) handvatten.

Agenda 2019

Trainingen Gezondheid en Gedrag
16 mei en 6 juni (intervisie t/m 25 november)
31 oktober en 14 november (intervisie t/m 18 mei 2020)
De trainingen worden gesubsidieerd. Deelname voor professionals kost slechts € 275,- p.p. Vrijwilligers en bewoners kunnen gratis deelnemen.

Voel je voor een training op maat met partners in de wijk of binnen de eigen praktijk? Neem dan contact op.

Training voor managers en beleidsmedewerkers:

7 juni van 09.00–16.30 uur, inclusief lunch.

Meld je nu aan!  info@gezondheidengedrag.nu
Hilbrand Jacobs 06 13 43 44 03

Deelnemen aan de training?

Neem contact op voor meer informatie en beschikbaarheid.