GEZONDHEID EN GEDRAG

Als mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. Dan… halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben. Dat is de verandering die gemeente en Salland Zorgverzekeringen stimuleren in Deventer. Via het Deventer project Gezondheid en Gedrag willen we een beweging op gang brengen bij inwoners en daarnaast de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn versterken.
Bekijk de animatie!

Hoe stimuleren we mensen om in het leven van alledag meer zelf de regie te nemen over hun eigen gezondheid en geluk? Daar is een cultuuromslag voor nodig – van afhankelijk voelen naar het ontdekken van de eigen mogelijkheden en kansen! Die uitdaging zijn we in meerdere wijken in de stad vanaf 2016 aangegaan samen met 1e-lijns professionals in zorg en welzijn. Maar ook met actieve vrijwilligers en bewoners in de wijken! Meer lezen over Gezondheid en Gedrag in de praktijk? of heb je interesse voor de training?

Samen maken we het verschil

Spreekt het idee je aan om de regie over de gezondheid weer terug te brengen bij de mensen zelf? Zie je kansen voor betere samenwerking tussen zorg en welzijn? Kom dan in beweging. Volg het GG-ontwikkelproject, samen met collega’s. In twee trainingsdagen gevolgd door een aantal intervisiebijeenkomsten leer je zelf actief te werken vanuit het GG-gedachtegoed en kun jezelf een belangrijke bijdrage leveren. Ook door je aan te sluiten bij tal van initiatieven die er op dit moment plaatsvinden in de wijken.

Een positieve ontwikkeling voor 2019

… én voor de toekomst!
We hebben in 2018 twee jaar na de start van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ->GG) een belangrijk kantelpunt bereikt. Steeds meer professionals en de organisaties waar zij voor werken nemen GG/ZZ als uitgangspunt voor hun handelen en beleid. Dat geldt ook voor Eno Zorgverzekeraar en de gemeente Deventer. Het aantal professionals en partijen dat aanhaakt groeit gestaag…
Lees meer Rapport gezondheid en Gedrag 2019: praktijk maken
Ook de bestuurders in Salland United zetten belangrijke stappen.  

Grip op gezondheid Deventer

Doelstelling

Doel van het ontwikkelproces is dat eind 2020 zoveel mogelijk bewoners de regie hebben over hun eigen gezondheid en welzijn. Daarnaast zijn dan organisaties en systemen (zorg en welzijn) ingericht op werken en denken vanuit Gezondheid en Gedrag.

BENIEUWD NAAR DE PROJECTEN?

Selecteer Gezondheid en Gedrag om ook dit project te bekijken.