GEZONDHEID EN GEDRAG

Als mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. Dan… halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben. Dat is de verandering die gemeente en Salland Zorgverzekeringen stimuleren in Deventer. Via het Deventer project Gezondheid en Gedrag willen we een beweging op gang brengen bij inwoners en daarnaast de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn versterken.
Bekijk de animatie!

Hoe stimuleren we mensen om in het leven van alledag meer zelf de regie te nemen over hun eigen gezondheid en geluk? Daar is een cultuuromslag voor nodig – van afhankelijk voelen naar het ontdekken van de eigen mogelijkheden en kansen! Die uitdaging zijn we in meerdere wijken in de stad vanaf 2016 aangegaan samen met 1e-lijns professionals in zorg en welzijn. Maar ook met actieve vrijwilligers en bewoners in de wijken! Meer lezen over Gezondheid en Gedrag in de praktijk? of heb je interesse voor de training?

Samen maken we het verschil

Spreekt het idee je aan om de regie over de gezondheid weer terug te brengen bij de mensen zelf? Zie je kansen voor betere samenwerking tussen zorg en welzijn? Kom dan in beweging. Volg het GG-ontwikkelproject, samen met collega’s. In twee trainingsdagen gevolgd door een aantal intervisiebijeenkomsten leer je zelf actief te werken vanuit het GG-gedachtegoed en kun jezelf een belangrijke bijdrage leveren. Ook door je aan te sluiten bij tal van initiatieven die er op dit moment plaatsvinden in de wijken.

Landelijke ontwikkelingen

Op 11 oktober 2018 stuurde de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins de  Kabinetsreactie op Rapport van de Taskforce ‘De juiste zorg op de
juiste plek’ naar de tweede kamer.
In het rapport beschrijven ook ervaringsdeskundigen wat zij zien als ‘De juiste zorg op de juiste plek’. De essentie is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (zoveel mogelijk dichterbij huis en indien nodig geconcentreerd wat verder weg) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health); dit leidt ertoe dat mensen meer geholpen zijn bij hun dagelijks functioneren. De Taskforce pleit allereerst voor een ander perspectief op ziekte en gezondheid. De nadruk ligt nog te vaak op iemands beperkingen, op specifieke aandoeningen, en de medische behandeling daarvan en nog te vaak op wat er mogelijk is in plaats van waar mensen en hun omgeving echt behoefte aan hebben. We zetten de concrete vertaling van deze voornemens naast de inhoud van de beweging Gezondheid en Gedrag Deventer Lees meer.

Grip op gezondheid Deventer

Doelstelling

Doel van het ontwikkelproces is dat eind 2020 zoveel mogelijk bewoners de regie hebben over hun eigen gezondheid en welzijn. Daarnaast zijn dan organisaties en systemen (zorg en welzijn) ingericht op werken en denken vanuit Gezondheid en Gedrag.

BENIEUWD NAAR DE PROJECTEN?

Selecteer Gezondheid en Gedrag om ook dit project te bekijken.