Iedere professional in het sociale domein of zorgveld, ziet kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in zijn of haar werk. Bij zorg rondom kinderen met SOLK is een goed samenwerkend netwerk van huisartsen, JGZ artsen, paramedici, GGZ professionals, professionals uit sociale wijkteams, gemeentelijk domein en uit het onderwijs belangrijk voor het kind.
Dinsdagavond 12 juni organiseerde Proscoop een introductie bijeenkomst, met als doel de bestaande zorg rondom de diagnostiek en behandeling van kinderen met SOLK in het verzorgingsgebied van het Deventer Ziekenhuis te verdiepen. Het programma bestond uit het verhaal van ervaringsdeskundigen, presentaties van een kinderrevalidatiearts en de teammanager van Raster Kinderwerk en een interactief gedeelte door Roeline Hubertse, adviseur bij Proscoop.
Het adherentiegebied van het Deventer ziekenhuis is verdeeld in drie deelregio’s. Per deelregio is een aantal professionals opgestaan om mee te denken over netwerkbijeenkomsten. Deze netwerkbijeenkomsten bieden ruimte voor kennismaking en kennisuitwisseling, met als doel de onderlinge samenwerking te vergroten.