Gemeente Deventer wil in 2018 een nieuwe gezondheidsnota realiseren en heeft gekozen voor een interactieve aanpak. De bijeenkomst van het netwerk SGID op 5 maart was de aftrap van het proces om te komen tot de nota. Na een presentatie van de uitkomsten van de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, gecombineerd met resultaten van het bewonersonderzoek, hebben de aanwezige partners meegedacht en veel waardevolle input geleverd. De visie en werkwijze ‘Gezondheid en Gedrag’ is leidend vanuit een brede definitie van gezondheid, ook wel positieve gezondheid genoemd.

Wilt u meedenken, heeft u ideeën voor deze nota of vragen? Houd de agenda in de gaten voor de interactieve bijeenkomsten of stuur ons een  mail.

De lokale gezondheidsnota beschrijft de ambities en speerpunten van de gemeente voor de periode 2019-2022. Daarbij kan het ook inzicht en overzicht bieden in de verschillende activiteiten, projecten en initiatieven die er al in Deventer zijn. Daarbij kijken we ook naar andere sectoren, zoals sport, welzijn, zorg, ruimtelijke ordening en milieu. Omdat deze van invloed zijn op gezondheid en andersom gezondheid ook een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van andere sectoren, zoals onderwijs en werk.